Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.0 /  10 (  22 lượt đánh giá )